Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy Euran kunta (jäljempänä Kauppias) (y-tunnus 0132239-4)

Euran kunta, Sorkkistentie 10, 27510 Eura, puh. 02 838 901, kirjaamo@eura.fi

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan
voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia.
Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan
asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat
henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä,
etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista
käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti
aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.
Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot.
Kauppiaalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun
lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.
Kauppias ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa,
etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Asiakkaan tiedot poistetaan
asiakasrekisteristä, kun niitä ei enää tarvita.

2. Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta verkkokauppa.eura.fi
ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen
hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen
ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa
oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin
erityisehtoihin.

3. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla
yhteydellä maksupalvelu-palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien
verkkomaksupalvelun ja Nets Oy:n korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard) sekä
MobilePay-palvelun.

4. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä
verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki
hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin
voimassa olevan arvonlisäveron.

5. Toimitusaika ja -tapa

Mikäli tuote on varastossamme, lähetämme tuotteen yhden työpäivän sisällä tilauksen
rekisteröitymisestä järjestelmäämme. Tuotteet toimitetaan postitse.

6. Palautukset ja vaihdot

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus.
Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Palautettavan/vaihdettavan
tuotteen ja alkuperäisen tuotepakkauksen tulee olla samassa kunnossa kuin sitä
vastaanotettaessa. Kaikki palautuksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa
palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää toimittajasta johtuvaa virhettä.
Tuotteiden palautuksista on aina sovittaja erikseen toimittajan kanssa. Pyydämme asiakasta
ottamaan yhteyttä toimittajaan ennen tuotteen palauttamista

7. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Kauppias tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja
keskeytymätöntä. Kauppiaalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen,
uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon
kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli
lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan
niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Kauppias ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien
tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä
tai näissä palveluissa olevista virheistä. Kauppias ei myöskään vastaa virheistä, jotka
johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai
jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

8. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien
tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kauppias säilyttää kaikki
asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Kauppias järjestää
verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja
verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne
eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10. Vahingonkorvausvastuu

Kauppias vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on
tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on
Kauppiaan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti
perityt kustannukset.

Kauppias ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai
välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai
virheistä.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Kauppiaan verkkokauppaan liittyvistä
velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti
haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä,
lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä
häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa
kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa
ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Kauppias ilmoittaa ylivoimaisesta
esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on
mahdollista.

13. Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Kauppias on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja
ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

14. Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti
keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia
käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.